VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

25 Tháng Năm, 2020

Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức thành công đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 21, 22/5/2020, Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 []
20 Tháng Năm, 2020

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 Nghị quyết của hội đồng quản []
8 Tháng Năm, 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC TỔ CHỨC THI NÂNG BẬC CHO CÔNG NHÂN NĂM 2019

Ngày 21-22/4/2020, Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh phúc tổ chức thi nâng bậc cho công nhân của công ty.  Việc tổ []
8 Tháng Năm, 2020

Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19; Bảo đảm an toàn an ninh nguồn nước phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã triển []