Tháng Tám 2020

28 Tháng Tám, 2020

Tác dụng của Bluezone và cách cài đặt ứng dụng Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Thực hiện Công văn số: 722/STTTT-TTBCXB, ngày 25/8/2020 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường tuyên truyền vận động []
13 Tháng Tám, 2020

Đoàn đại biểu Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong hai ngày 11 và 12/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 []
5 Tháng Tám, 2020

Thông báo chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

4 Tháng Tám, 2020

Công văn số 5876 của UBND tỉnh VĨnh Phúc về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới