Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Sáng 27/4/2021, Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tham dự Đại hội có Đ/c Đỗ Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty và 143 quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.

Đại hội đã biểu quyết thông qua:

 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
 2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021.
 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021.
 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 5. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021.
 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 7. Thông qua tờ trình thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát.
 8. Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Năm 2020, tác động của dịch Covid-19 khiến tình hình phát triển kinh tế – xã hội gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm vượt khó khăn, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất và cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng doanh thu đạt 103% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 159% so với kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước đạt 126% so với kế hoạch. Đồng thời Công ty đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bố trí lao động hợp lý, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; quản lý sử dụng tài sản, tiền vốn nhà nước, tiền đóng góp của các cổ đông có hiệu quả.

Năm 2021, Công ty phấn đấu đạt một số chỉ tiêu sau: sản lượng nước tiêu thụ đạt 14.672,8m3, tổng doanh thu đạt 172.141,5 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.316,9 triệu đồng, nộp ngân sách đạt 13.859,2 triệu đồng.

Trong thời gian tới Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc chủ động đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, mở rộng mạng lưới cung cấp, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, chăm lo, đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động…

Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021 + Biên bản đại hội

Ngày 27/04/2021, Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Sau đây là tài liệu sau đại hội:

 1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Chi tiết tại đây!
 2. Biên bản họp đại hội: Chi tiết tại đây!
 3. TTr số 63 ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán bc tài chính năm 2021: Chi tiết tại đây!
 4. TTr số 64 thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS: Chi tiết tại đây!
 5. TTr số 65 phân phối lợi nhuận năm 2020: Chi tiết tại đây!
 6. Phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2021: Chi tiết tại đây!
 7. BC số 66 của HĐQT đánh giá thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2020: Chi tiết tại đây!
 8. BC số 67 của ban giám đốc về KQ hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021: Chi tiết tại đây!
 9. BC số 68 kết quả hoạt động của ban kiểm soát: Chi tiết tại đây!
 10. TTr số 81 sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty: Chi tiết tại đây!
 11. TTr số 82 sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị của cty: Chi tiết tại đây!
 12. TTr số 83 ban hành quy chế hoạt động của HĐQT, BKS công ty: Chi tiết tại đây!

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC TỔ CHỨC THI NÂNG BẬC CHO CÔNG NHÂN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC  TỔ CHỨC THI NÂNG BẬC CHO CÔNG NHÂN NĂM 2020

Ngày 08-09/4/2020, Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh phúc tổ chức thi nâng bậc cho công nhân của công ty.

 Việc tổ chức thi nâng bậc được Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức định kỳ hàng năm nhằm nâng cao trình độ kiến thức và tay nghề cho công nhân, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật Lao động.

          Tham dự kỳ thi nâng bậc, giữ bậc lần này có 33 công nhân lao động trực tiếp đến từ các Nhà máy, Xí nghiệp trực thuộc Công ty. Các thí sinh trải qua hai phần thi lý thuyết và thực hành. Qua kết quả thi cho thấy các thí sinh về dự thi tay nghề nâng bậc thợ có sự chuẩn bị tốt, có đầu tư thời gian ôn luyện, nắm vững kiến thức về an toàn lao động cũng như kiến thức về: xây lắp công trình, đường ống cấp nước; kỹ thuật tháo lắp, sửa chữa đồng hồ; quản lý, sửa chữa đường ống, mạng lưới cấp nước; vận hành và quản lý hệ thống máy móc sản xuất nước.

Tổng điểm hai phần thi lý thuyết và thực hành đã đánh giá đúng năng lực và tay nghề của công nhân được giữ bậc, nâng bậc thợ, nâng lương theo quy định.

Kỳ thi đã diễn ra khách quan, phản ánh trung thực, đúng trình độ kiến thức và tay nghề của công nhân, đồng thời thiết thực động viên khuyến khích toàn thể CBCNV trong Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc nâng cao tay nghề, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty./.

Một số hình ảnh:

 

Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức giải bóng chuyền hơi nam nữ phối hợp chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (1/5)

Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức giải bóng chuyền hơi nam nữ phối hợp chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (1/5)

Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích Chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (1/5), được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty, chiều ngày 15/4/2021, Công đoàn cơ sở Công ty đã tổ chức giải bóng chuyền hơi nam nữ phối hợp giữa các Phòng ban, Nhà máy, Xí nghiệp trong Công ty.

Tới dự buổi Giao lưu thể thao, về phía Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty có sự hiện diện của Đ/c Đỗ Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy, Chuc tịch HĐQT, Đ/c Nguyễn Văn Khánh – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Đ/c Trần Duy Thập – Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty, các đồng chí là trưởng, phó các bộ phận và CBCNV Công ty.

Mở đầu buổi Giao lưu, Đ/c Nguyễn Huy Hùng – Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty đã thông qua chương trình, nội dung và điều lệ giải. Đồng chí cho biết đây là một hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm góp phần chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5); tiếp tục thực hiện các cuộc vận động: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; nâng cao chất lượng công tác rèn luyện thể chất trong Công ty, thu hút đông đảo CBCNV tham gia rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn để tăng cường sức khỏe, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, qua đó tập hợp đoàn kết và góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho CBCNV thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua việc tổ chức thi đấu, Công ty phát hiện và bồi dưỡng CBCNV có năng khiếu, chuẩn bị lực lượng tham gia giải thể thao do Liên đoàn lao động thành phố tổ chức.

Tham dự giải bóng chuyền hơi nam nữ phối hợp lần này có 4 đội đến từ các Phòng ban, Nhà máy, Xí nghiệp trong Công ty. Đội 1 gồm: P. Tài vụ, P. Thanh tra, NMN Tam Đảo, XNXL số 2; Đội 2 gồm: P. Kinh doanh, NMN Yên Lạc, XNCN Tam Dương – Tam Đảo; Đội 3 gồm: P. Kế hoạch. P. TC-HC, NMN Lập Thạch, XNXL số 1; Đội 4 gồm: P. QLCL, NMN Việt Xuân, XNCN Nam Vĩnh Yên. Với tinh thần thi đấu thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng của các đội và sự cổ vũ, động viên nhiệt tình của các cổ động viên, các trận đấu đã diễn ra sôi nổi và không kém phần quyết liệt. Các cầu thủ trên sân đã cống hiến những pha bóng đẹp mắt, các bàn thắng đầy ấn tượng. Kết thúc Giải, Ban Tổ chức đã trao giải cho các đơn vị đạt thành tích cao, cụ thể: 

+ Giải nhất: Đội 1.

+ Giải Nhì: Đội 4.

+ Đồng Giải 3: Đội 2 và Đội 3.

Với tinh thần thi đấu thể thao, trung thực, cao thượng và tiến bộ cùng với sự quyết tâm cao của các vận động viên và sự cổ vũ sôi nổi, nhiệt tình của các cổ động viên, Giải bóng chuyên hơi nam nữ phối hợp chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5) đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Chương trình:

 

Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc dự kiến tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 27/04/2021.

Sau đây là toàn văn thông báo mời họp: Chi tiết xem tại đây!

Tài liệu họp ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2021: Chi tiết xem tại đây!

Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty: Chi tiết xem tại đây!

Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của công ty: Chi tiết xem tại đây!

Tờ trình về việc Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT,BKS Công ty: Chi tiết xem tại đây!