VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

29 Tháng Tư, 2021

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Sáng 27/4/2021, Công ty []
27 Tháng Tư, 2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021 + Biên bản đại hội

Ngày 27/04/2021, Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Sau đây là tài liệu sau []
26 Tháng Tư, 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC TỔ CHỨC THI NÂNG BẬC CHO CÔNG NHÂN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC  TỔ CHỨC THI NÂNG BẬC CHO CÔNG NHÂN NĂM 2020 Ngày 08-09/4/2020, Công ty cổ phần []
26 Tháng Tư, 2021

Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức giải bóng chuyền hơi nam nữ phối hợp chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (1/5)

Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức giải bóng chuyền hơi nam nữ phối hợp chào mừng []
6 Tháng Tư, 2021

Thông báo về việc đính chính tài liệu họp ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi quý Cổ đông. Sau đây là văn bản đính chính tài liệu họp ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2021. Chi tiết kính mời []
5 Tháng Tư, 2021

Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc dự kiến tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày []