Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng vốn, vay vốn tại Vietinbank

Ngày 20/07/2021, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ban hành Nghị Quyết số 04/CTN1-NQ-HĐQT về việc Thông qua phương án sử dụng vốn, phương án vay vốn và sử dụng tài sản bảo đảm tại Vietinbank chi nhánh Vĩnh Phúc.

Chi tiết văn bản: Xem tại đây!