VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

22 Tháng Bảy, 2021

Báo cáo quản trị bán niên năm 2021

Kính gửi quý cổ đông! Dưới đây là báo cáo quản trị công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc bán niên năm []
20 Tháng Bảy, 2021

Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng vốn, vay vốn tại Vietinbank

Ngày 20/07/2021, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ban hành Nghị Quyết số 04/CTN1-NQ-HĐQT về việc Thông qua phương án sử []