Tháng Tám 2021

19 Tháng Tám, 2021

Thông báo về việc giảm giá nước sạch

Ngày 18/08/2021, Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc phát hành thông báo số 231/TB-CTN1 về việc giảm giá nước sạch 5% []
6 Tháng Tám, 2021

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC THAM GIA ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc về việc tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, ngày 03/8/2021 Công []
4 Tháng Tám, 2021

Thông báo thanh toán tiền nước qua ứng dụng SmartBanking

Kính gửi : Quý khách hàng Trong thời gian qua, Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã chủ động kết nối []