Tháng Sáu 2022

20 Tháng Sáu, 2022

CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025

CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ []
15 Tháng Sáu, 2022

Công bố thông tin: V/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc

Nghị quyết HĐQT V/v bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc: Chi tiết tại đây! Quyết định V/v bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng []