VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

13 Tháng Mười Hai, 2022

Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận cổ phần

Cổ đông Nguyễn Thị Tiến (Mã cổ đông VPW0065) có nhu cầu cấp lại giấy chứng nhận cổ phần Thông tin chi tiết: Xem tại đây!
1 Tháng Mười Hai, 2022

Công bố hợp đồng kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2022

Kính gửi quý cổ đông! Dưới đây là văn bản công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2022. Toàn []