Báo cáo quản trị bán niên năm 2021

Kính gửi quý cổ đông!

Dưới đây là báo cáo quản trị công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc bán niên năm 2021.

Chi tiết: Xem tại đây!