Báo cáo thường niên năm 2020

Kính gửi đến quý cổ đông báo cáo thường niên của Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc năm 2020

Chi tiết: Xem tại đây!