Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII

Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng về:

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Chiều ngày 21/9/2021, Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Hội nghị học tập học tập chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng về: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ninh Viết Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Về phía Đảng bô Công ty có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành cùng hơn 90 đảng viên của Đảng bộ.

Tại Hội nghị các cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Ninh Viết Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc triển khai các nội dung chuyên đề toàn khóa: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.

Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng đã diễn ra nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả. Thông qua các nội dung được học tập, quán triệt đã góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tực lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, trước hết là khát vọng xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người về thăm tỉnh vào ngày 02/3/1963.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Thuỳ Trang

Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc chung tay cùng Thành phố Vĩnh Yên đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

Hưởng ứng Lời kêu gọi phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan; Công văn số 314 – CV/TU, ngày 9/5/2021 của BTV Thành ủy Vĩnh Yên về việc ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sáng ngày 11/5/2021, tại Sở chỉ huy Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Vĩnh Yên, Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã trao số tiền 20.000.000 đồng cho UBMTQ thành phố Vĩnh Yên góp phần chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh.

Thay mặt Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Vĩnh Yên, đồng chí Nguyễn Ngọc Bình – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy trân trọng cảm ơn Công ty đã ủng hộ, chung tay góp sức hỗ trợ thành phố có thêm nguồn lực phòng, chống dịch bệnh Covid 19 góp phần bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thuỳ Trang

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Sáng 27/4/2021, Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tham dự Đại hội có Đ/c Đỗ Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty và 143 quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.

Đại hội đã biểu quyết thông qua:

  1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
  2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021.
  3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021.
  4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
  5. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021.
  6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
  7. Thông qua tờ trình thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát.
  8. Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Năm 2020, tác động của dịch Covid-19 khiến tình hình phát triển kinh tế – xã hội gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm vượt khó khăn, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất và cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng doanh thu đạt 103% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 159% so với kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước đạt 126% so với kế hoạch. Đồng thời Công ty đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bố trí lao động hợp lý, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; quản lý sử dụng tài sản, tiền vốn nhà nước, tiền đóng góp của các cổ đông có hiệu quả.

Năm 2021, Công ty phấn đấu đạt một số chỉ tiêu sau: sản lượng nước tiêu thụ đạt 14.672,8m3, tổng doanh thu đạt 172.141,5 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.316,9 triệu đồng, nộp ngân sách đạt 13.859,2 triệu đồng.

Trong thời gian tới Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc chủ động đổi mới công nghệ, phương thức quản lý, mở rộng mạng lưới cung cấp, nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, chăm lo, đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động…

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC TỔ CHỨC THI NÂNG BẬC CHO CÔNG NHÂN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC  TỔ CHỨC THI NÂNG BẬC CHO CÔNG NHÂN NĂM 2020

Ngày 08-09/4/2020, Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh phúc tổ chức thi nâng bậc cho công nhân của công ty.

 Việc tổ chức thi nâng bậc được Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức định kỳ hàng năm nhằm nâng cao trình độ kiến thức và tay nghề cho công nhân, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật Lao động.

          Tham dự kỳ thi nâng bậc, giữ bậc lần này có 33 công nhân lao động trực tiếp đến từ các Nhà máy, Xí nghiệp trực thuộc Công ty. Các thí sinh trải qua hai phần thi lý thuyết và thực hành. Qua kết quả thi cho thấy các thí sinh về dự thi tay nghề nâng bậc thợ có sự chuẩn bị tốt, có đầu tư thời gian ôn luyện, nắm vững kiến thức về an toàn lao động cũng như kiến thức về: xây lắp công trình, đường ống cấp nước; kỹ thuật tháo lắp, sửa chữa đồng hồ; quản lý, sửa chữa đường ống, mạng lưới cấp nước; vận hành và quản lý hệ thống máy móc sản xuất nước.

Tổng điểm hai phần thi lý thuyết và thực hành đã đánh giá đúng năng lực và tay nghề của công nhân được giữ bậc, nâng bậc thợ, nâng lương theo quy định.

Kỳ thi đã diễn ra khách quan, phản ánh trung thực, đúng trình độ kiến thức và tay nghề của công nhân, đồng thời thiết thực động viên khuyến khích toàn thể CBCNV trong Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc nâng cao tay nghề, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty./.

Một số hình ảnh: