Gặp mặt đầu xuân và ra quân “Tết trồng cây” Ất Mùi 2015

Sáng ngày 24/02/2015, Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, tổ chức gặp mặt CBCNV, nhân ngày làm việc đầu tiên của Xuân Ất Mùi 2015. Tham dự buổi gặp mặt có đầy đủ các thành viên trong HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban, Giám đốc các Nhà máy, Xí nghiệp, các đơn vị trực thuộc

          Đồng chí Trần Quang Ngọc – Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc đã  nghe Trưởng các phòng ban, Giám đốc các đơn vị trực thuộc báo cáo nhanh tình hình hoạt động sản xuất và công tác đảm bảo ATLĐ, PCCN, ANTT, bảo vệ tài sản. Với việc thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho sản xuất và triển khai đầy đủ các kế hoạch, chương trình hoạt động và quán triệt, phân công nhiệm vụ cụ thể đến lãnh đạo từng đơn vị trong việc đảm bảo ATLĐ, ANTT và thực hiện Nội quy, Quy chế, thực hiện các quy định của Pháp luật, nên trong dịp nghỉ tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, công tác sản xuất và cung cấp nước được đảm bảo an toàn, đầy đủ, mọi sự cố mạng đều được khắc phục kịp thời, toàn Công ty không xảy ra bất kỳ một tai nạn lao động, tai nạn giao thông hay các sự cố đáng tiếc nào.

          Thay mặt cho lãnh đạo Công ty đồng chí Trần Quang Ngọc chúc sức khoẻ toàn thể CBCNV Công ty, chúc năm mới toàn Công ty phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

          Nhân dịp đón xuân Ất Mùi, đồng chí Trần Quang Ngọc đã phát động “Tết trồng cây”  theo di chúc của Bác Hồ đến tất cả các đơn vị trong toàn Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty trồng cây tại NMN Vĩnh Yên

Trần Duy Thập