Hỗ trợ trực tuyến
Mr.Tâm (0853015438)
Thông tin báo sự cố
Gọi số máy: 0211 6255656
hoặc số máy: 0979985656
Báo sự cố trực tuyến
Liên kết Website
Thống kê
 
User online :2
Số lượt người truy cập: 275766
Tổ chức, bộ máy
TỔ CHỨC - BỘ MÁY
(03:00 01/02/2019)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

     Thành phần: Toàn thể các cá nhân, tổ chức nắm giữ cổ phần của Công ty
                       
                       

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I-Chủ tịch Hội đồng quản trị:

    - Ông : Trần Quang Ngọc
    Điện thoại: 0903.455.568

    Email: qngocnuocvp@gmail.com

II-Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:
     - Ông : Đỗ Thanh Hải
     Điện thoại: 0903.422.333

     Email: dothanhhai9@gmail.com

 

                                          
                  

III-Các ủy viên HĐQT:
     - Ông : Nguyễn Văn Khánh
     Điện thoại: 0904.117.410

     Email: khanhcn76@gmail.com

    - Bà : Lê Thị Kim Thanh

     Điện thoại: 0904.500.779

     Email: thanh.evalyn@gmail.com

    -Ông Kiều Văn Thắng

     Điện thoại: 0913.391.146

    - Bà : Bùi Thị Thúy Ngọc

    Điện thoại: 0984.269.175

    - Ông : Trần Duy Thập

    Điện thoại: 0903.452.727


BAN KIỂM SOÁT

I-Trưởng ban:

     - Ông : Ninh Duy Giang

     Điện thoại: 0903.247.853

II-Các thành viên:

     - Ông : Phan Tuấn Vũ

     Điện thoại : 0912.135.908

     - Ông : Nguyễn Huy Hùng

     Điện thoại : 0915.147.558 

 BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

     1. Ông: Trần Quang Ngọc, Tổng giám đốc

     2. Ông Đỗ Thanh Hải, Phó tổng giám đốc

     3. Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó tổng giám đốc

     4. Bà Bùi Thị Thúy Ngọc, Kế toán trưởng                    

 

CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

I- Phòng Tổ chức - Hành chính:
     Trưởng phòng: Ông Trần Duy Thập
      Điện thoại: 0903.452.727

II- Phòng Tài vụ:
     Kế toán trưởng - Trưởng phòng: Bà Bùi Thị Thúy Ngọc
     Điện thoại: 0984.269.175


III- Phòng Kế hoạch:
     Trưởng phòng: Bà Lê Thị Kim Thanh
     Điện thoại: 0904.500.779

IV- Phòng Kỹ thuật:

     Phó phòng: Ông Nguyễn Văn Hải

     Điện thoại: 0912.292.394

V- Phòng Kinh doanh:
     Trưởng phòng: Ông Vũ Xuân Phương
     Điện thoại: 0989.544.414

VI- Phòng thanh tra:
     Phó phòng : Ông Nguyễn Thái Trường

     Điện thoại : 0986.040.101

VII- Nhà máy nước Vĩnh Yên:
     Giám đốc: Ông Nguyễn Anh Tuấn
      Điện thoại: 0168.917.2999

VIII- Nhà máy nước Yên Lạc:
      Giám đốc: Ông Lê Văn Cường (phụ trách)   
       Điện thoại:0912702922

IX- Nhà máy nước Lập Thạch:
       Giám đốc: Đỗ Văn Sỹ 
       Điện thoại: 0974.626.726

X- Nhà máy nước Tam Đảo:
       Giám đốc: Nguyễn Đăng Hưng   
       Điện thoại: 0904.066.717

XI- Trạm cấp nước Đạo Tú:
      Trạm trưởng: Kiều Văn Thắng 
       Điện thoại: 0166.565.5959

XII- Xí nghiệp thi công xây lắp:

     Giám đốc: Hoàng Cơ Đính

     Điện thoại: 0989.839.868

 

 

 
Hướng dẫn đăng ký hợp đồng cấp nước
Đăng ký hợp đồng cấp nước trực tuyến (qua Website)
Người dùng:
Password:
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC
Địa chỉ: Số 14, Phố Lý Bôn - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 6255656
(Website đang trong thời gian cập nhật thử nghiệm)