Hỗ trợ trực tuyến
Mr.Tâm (0853015438)
Thông tin báo sự cố
Gọi số máy: 0211 6255656
hoặc số máy: 0979985656
Báo sự cố trực tuyến
Liên kết Website
Thống kê
 
User online :4
Số lượt người truy cập: 275804
Đại hội cổ đông
CÔNG BỐ KẾT QUẢ CHƯỞNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019-2014(03:32 26/04/2019)
CẬP NHẬT TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019-2024(03:45 22/04/2019)
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019-2024(09:37 12/04/2019)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018(13:42 07/06/2018)
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Biên bản họp ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2018(13:50 07/06/2018)
Biên bản họp ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2018(00:54 28/05/2018)
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Biên bản họp ĐHCĐ(00:09 27/05/2017)
Ngày 26/5/2017, Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2017(01:47 17/05/2017)
Tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2017
Nghị quyết HĐQT năm 2018(09:34 03/05/2018)
 
Hướng dẫn đăng ký hợp đồng cấp nước
Đăng ký hợp đồng cấp nước trực tuyến (qua Website)
Người dùng:
Password:
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC
Địa chỉ: Số 14, Phố Lý Bôn - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 6255656
(Website đang trong thời gian cập nhật thử nghiệm)