Hỗ trợ trực tuyến
Mr.Tâm (0853015438)
Thông tin báo sự cố
Gọi số máy: 0211 6255656
hoặc số máy: 0979985656
Báo sự cố trực tuyến
Liên kết Website
Thống kê
 
User online :1
Số lượt người truy cập: 275806
Báo cáo quản trị
Báo cáo thường niên năm 2017(01:02 30/03/2018)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017(02:04 30/01/2018)
Nghị quyết HĐQT(10:35 18/04/2017)
V/v thay đổi thời gian đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch cổ phiếu
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ(02:59 30/03/2017)
Báo cáo thường niên - năm 2016(03:01 30/03/2017)
Nghị quyết HĐQT (08:16 15/11/2016)
Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc số 05/2016/NQ - HĐQT ngày 14/11/2016 về việc đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc.
 
Hướng dẫn đăng ký hợp đồng cấp nước
Đăng ký hợp đồng cấp nước trực tuyến (qua Website)
Người dùng:
Password:
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC
Địa chỉ: Số 14, Phố Lý Bôn - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 6255656
(Website đang trong thời gian cập nhật thử nghiệm)