Hỗ trợ trực tuyến
Mr.Tâm (0853015438)
Thông tin báo sự cố
Gọi số máy: 0211 6255656
hoặc số máy: 0979985656
Báo sự cố trực tuyến
Liên kết Website
Thống kê
 
User online :1
Số lượt người truy cập: 275812
Công bố thông tin
CÔNG BỐ THÔNG TIN(09:00 16/01/2019)
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK nhà nước
Nghị quyết HĐQT(09:02 16/01/2019)
Nghị quyết HĐQT số 06/CTN1-QĐ-HĐQT ngày 16/01/2019 về việc Miễn nhiệm chức danh Tổng Gíam Đốc
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP(09:04 16/01/2019)
Ngày 15/01/2019, Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn(07:35 11/01/2019)
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO(06:58 08/01/2019)
Ngày 07/01/2018 - Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ra thông báo về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo công ty
Nghị quyết HĐQT 01/NQ-CTN1-HĐQT(02:40 07/01/2019)
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết HĐQT 02/NQ-CTN1-HĐQT(02:41 07/01/2019)
Nghị quyết HĐQT
Nghị quyết HĐQT 03/NQ-CTN1-HĐQT(02:42 07/01/2019)
Nghị quyết HĐQT 03
THÔNG BÁO(10:11 20/04/2018)
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn(00:42 29/01/2018)
THÔNG BÁO(00:52 09/05/2017)
Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2017
THÔNG BÁO(10:34 18/04/2017)
V/v chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc
THÔNG BÁO(10:37 18/04/2017)
V/v chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại VSD
THÔNG BÁO(08:23 15/11/2016)
Thông báo số 231/TB-CTN1 ngày 15/11/2016 của Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc đến Qúy cổ đông của Công ty.
THÔNG BÁO(08:24 15/11/2016)
Thông báo số 230/TB-CTN1 ngày 14/11/2016 của Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc về việc : Chốt danh sách cổ dông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại VSD
Trang: 1|2|
 
Hướng dẫn đăng ký hợp đồng cấp nước
Đăng ký hợp đồng cấp nước trực tuyến (qua Website)
Người dùng:
Password:
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC
Địa chỉ: Số 14, Phố Lý Bôn - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 6255656
(Website đang trong thời gian cập nhật thử nghiệm)