Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn, phương án vay vốn

Kính gửi quý cổ đông

Dưới đây là Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn, phương án vay vốn và sử dụng tài sản bảo đảm tại BIDV Vĩnh Phúc

Chi tiết: Xem tại đây!