Thành tích đạt được

Từ những nỗ lực của Công ty, hàng năm đều hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch đã đề ra; được tặng thưởng nhiều bằng khen của Tỉnh và các bộ ngành,Trung ương.

Đặc biệt năm 2008 Công ty đã được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng nhì.

Thành tích nổi bật của Công ty trong sản xuất nước sạch là đạt được giải thưởng chất lượng Việt Nam 3 năm liên tục: 2005; 2006; 2007.

– Năm 2005: Được Bộ khoa học tặng giải thưởng chất lượng Việt Nam (QĐịnh 2688/QĐ/BKHCN ngày 14/10/2005.
– Năm 2006: Được Bộ khoa học tặng giải thưởng chất lượng Việt Nam (QĐịnh 2485/QĐ/BKHCN ngày 23/11/2006.
– Năm 2007: Được Bộ khoa học tặng giải thưởng chất lượng Việt Nam (Quyết Định 2697/QĐ/BKHCN ngày 23/11/2007.

Năm 2010 Công ty được Chính phủ tặng thưởng giải bạc chất lượng Quốc gia.

Năm 2011 Công ty được Chính phủ tặng thưởng giải bạc chất lượng quốc gia và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.