Thông báo về việc đính chính tài liệu họp ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi quý Cổ đông.

Sau đây là văn bản đính chính tài liệu họp ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2021. Chi tiết kính mời quý cổ đông xem tại đây!