1

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

It is even possible to use the array style (Example 4) to query multiple taxonomies. Simply supply the taxonomy slug with a string of comma-separated values (each value being one term). In the example below, we will get all movie posts starring either Bruce Campbell or Chuck Norris.

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *