VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 1900 252 256

8 Tháng Mười Hai, 2020

Nghị Quyết V/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Vĩnh Phúc

27 Tháng Mười Một, 2020

Hợp đồng kiểm toán v/v: Kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

26 Tháng Mười Một, 2020

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức lễ kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú năm 2020

Chiều ngày 24/11/2020, được sự đồng ý của Đảng ủy Công ty, các chi bộ 2,3,4,6 đã tổ chức lễ kết nạp đảng cho 6 quần []
19 Tháng Mười Một, 2020

Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức lớp bồi dưỡng “Kỹ năng quản trị kế hoạch” cho cán bộ, công nhân viên năm 2020

Nhằm giúp cán bộ, nhân viên các phòng, ban, nhà máy, xí nghiệp trong Công ty hiểu và nắm được kỹ năng lập và quản trị []
11 Tháng Mười Một, 2020

Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện mô hình “4 an toàn” về an ninh trật tự

Được sự đồng ý ủa Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty, chiều ngày 09/11/2020 Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc []
27 Tháng Mười, 2020

Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiên tai

Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục thiên tai   []
17 Tháng Mười, 2020

Thông báo về việc áp dụng hình thức thanh toán tiền sử dụng nước qua dịch vụ Smart Banking của BIDV

14 Tháng Mười, 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC THAM GIA GIẢI THỂ THAO TRONG CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ VĨNH YÊN NĂM 2020

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của LĐLĐ Thành Phố Vĩnh Yên, Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố tổ chức giải thể thao trong []
16 Tháng Chín, 2020

Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động năm 2020

Thực hiện Công văn số 187/LĐLĐ ngày 08/6/2020 của Ban Thường vụ LĐLĐ (Liên đoàn lao động) tỉnh Vĩnh Phúc về tuyên truyền, phổ biến pháp []
8 Tháng Chín, 2020

Công bố thông tin giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ năm 2019

8 Tháng Chín, 2020

Công bố thông tin định kỳ trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và SGDCK Hà Nội

28 Tháng Tám, 2020

Tác dụng của Bluezone và cách cài đặt ứng dụng Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Thực hiện Công văn số: 722/STTTT-TTBCXB, ngày 25/8/2020 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường tuyên truyền vận động []