VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

13 Tháng Tám, 2020

Đoàn đại biểu Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong hai ngày 11 và 12/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 []
5 Tháng Tám, 2020

Thông báo chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

4 Tháng Tám, 2020

Công văn số 5876 của UBND tỉnh VĨnh Phúc về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

7 Tháng Bảy, 2020

Thông báo và nghị quyết của hội đồng quản trị v/v chi trả cổ tức năm 2019

Thông báo Nghị quyết
6 Tháng Bảy, 2020

Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn an toàn điện cho công nhân vận hành năm 2020

Thực hiện kế hoạch công tác năm, ngày 30/6/2020, Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã phối hợp với Trung tâm []
1 Tháng Bảy, 2020

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2020

25 Tháng Sáu, 2020

Nghị quyết và biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Báo cáo của []
25 Tháng Sáu, 2020

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Sáng 25/6/2020, Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. []
16 Tháng Sáu, 2020

TÀI LIỆU BỔ SUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐHĐCĐ BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC PHƯƠNG []
15 Tháng Sáu, 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 []
25 Tháng Năm, 2020

Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức thành công đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 21, 22/5/2020, Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 []
20 Tháng Năm, 2020

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 Nghị quyết của hội đồng quản []