VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

8 Tháng Năm, 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC TỔ CHỨC THI NÂNG BẬC CHO CÔNG NHÂN NĂM 2019

Ngày 21-22/4/2020, Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh phúc tổ chức thi nâng bậc cho công nhân của công ty.  Việc tổ []
8 Tháng Năm, 2020

Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19; Bảo đảm an toàn an ninh nguồn nước phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã triển []
29 Tháng Tư, 2020

Thông báo v/v giảm giá nước, chia sẻ khó khăn với khách hàng

20 Tháng Tư, 2020

Công bố thông tin bất thường

9 Tháng Tư, 2020

Công văn xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

7 Tháng Tư, 2020

Báo cáo thường niên năm 2019

7 Tháng Tư, 2020

Hủy thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

31 Tháng Ba, 2020

Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

30 Tháng Ba, 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019

13 Tháng Ba, 2020

Công bố thông tin bất thường

4 Tháng Ba, 2020

Nghị quyết của hội đồng quản trị (V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

4 Tháng Ba, 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020