VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

13 Tháng Năm, 2022

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Chi []
11 Tháng Năm, 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021. Chi tiết: Xem tại đây!
11 Tháng Năm, 2022

Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021

Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường []
6 Tháng Năm, 2022

Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Sáng ngày 14/4/2022, Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Hội nghị học tập học tập []
6 Tháng Năm, 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC TỔ CHỨC THI NÂNG BẬC LƯƠNG CHO CÔNG NHÂN KHỐI TRỰC TIẾP SẢN XUẤT NĂM 2021

Ngày 07-08/4/2022, Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh phúc tổ chức thi nâng bậc lương cho công nhân khối trực tiếp sản []
6 Tháng Năm, 2022

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt []
4 Tháng Năm, 2022

Đại hội Hội Cựu chiến binh Công ty lần thứ III nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đại hội Hội Cựu chiến binh Công ty lần thứ III nhiệm kỳ 2022 – 2027 thành công tốt đẹp Sáng ngày 13/4/2022, Hội cựu chiến []
4 Tháng Năm, 2022

Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Sáng 20/4/2022, Công ty []
22 Tháng Tư, 2022

Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn, phương án vay vốn

Kính gửi quý cổ đông Dưới đây là Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn, phương án vay vốn và sử dụng tài []
21 Tháng Tư, 2022

Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2022 và tài liệu sau đại hội

Sau đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 và tài liệu sau đại hội kính gửi đến quý cổ đông Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên []
18 Tháng Tư, 2022

Tài liệu họp ĐHĐ Cổ đông thường niên năm 2022 (Bổ sung)

Kính gửi đến Qúy Cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Chi tiết văn bản: Xem tại đây!
30 Tháng Ba, 2022

Thư báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc kính gửi quý cổ đông Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng []