VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

17 Tháng Ba, 2022

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Kính gửi quý cổ đông Công văn giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ năm 2021 Chi tiết: Xem tại đây!
17 Tháng Ba, 2022

Báo cáo thường niên 2021

Kính gửi quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2021 Chi tiết: Xem tại đây! Chi tiết báo cáo tài chính đã được kiểm toán: []
8 Tháng Ba, 2022

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Kính gửi Qúy cổ đông Sau đây là toàn văn Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 []
3 Tháng Ba, 2022

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông

CTCP Cấp thoát nước kính gửi quý cổ đông thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông []
3 Tháng Ba, 2022

Nghị Quyết HĐQT V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Ngày 03/03/2022, CTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết số 01/CTN1-NQ-HĐQT về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội []
21 Tháng Hai, 2022

Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan nội bộ – Nguyễn Văn Khánh

Sau đây là báo cáo giao dịch cổ phiếu nội bộ của Ông Nguyễn Văn Khánh Chi tiết: Xem tại đây!
28 Tháng Một, 2022

Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tặng quà Tết cho hộ nghèo nhân dịp đón Xuân mới Nhâm Dần 2022

Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác an sinh xã hội luôn được tập []
25 Tháng Một, 2022

Thông báo về việc áp dụng Ví điện tử trong thanh toán tiền nước

Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Về việc áp dụng hình thức thanh []
24 Tháng Một, 2022

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ và người có liên quan của người nội bộ bà Lê Thị Kim Thanh

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ và người có liên quan của người nội bộ bà Lê Thị Kim Thanh Chi tiết []
21 Tháng Một, 2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021. Xem chi tiết: Tại đây!
20 Tháng Một, 2022

Đoàn thanh niên Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tham gia thi công, lắp đặt đường ống cấp nước cho nhân dân

Đoàn thanh niên Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tham gia thi công, lắp đặt đường ống cấp nước cho nhân dân []
20 Tháng Một, 2022

Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển []