VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

21

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

5/5 - 1 bình chọn

Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

     Ngày 10/5/2024, Đảng ủy Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với điểm cầu của tỉnh.

     Tại điểm cầu của Đảng bộ Công ty, các đại biểu đã được nghe báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, Nghị quyết có mục tiêu tổng quát là phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hoá kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước. Nghị quyết đưa ra 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu…

     Hội nghị cũng được nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; báo cáo chương trình hành động của Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW.

    Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân; nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Để Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị nhanh chóng đi vào cuộc sống, đồng chí khẳng định cần tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, triển khai thực hiện; chú trọng theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra; chuẩn bị thật tốt các điều kiện, nguồn lực với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết./.

Thuỳ Trang

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

5/5 - 1 bình chọn

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *