1. Ông: Bùi Ngọc Điều – Nguyên giám đốc công trường nhà máy nước Vĩnh Yên (1963-1970)

– Chức danh lãnh đạo đã được bổ nhiệm: Chỉ huy trưởng công trường (1962-1970)

2. Ông: Hồ Tá Luân – Nguyên giám đốc nhà máy nước Vĩnh Yên (1970 – 1980)

– Chức danh lãnh đạo đã được bổ nhiệm: + Bí thư chi bộ (1970-1995)

+ Đội trưởng đội thi công lắp máy (1962-1970)

3. Ông: Nguyễn Văn Ngà – Nguyên Giám đốc nhà máy nước Vĩnh Yên (1980-1984)

4. Ông: Đỗ Văn Tiềm – Nguyên Giám đốc nhà máy nước Vĩnh Yên (1984-1984)

5. Ông: Đỗ Tất Đảo – Nguyên Giám đốc Công ty (1984-2005)

– Chức danh lãnh đạo đã được bổ nhiệm:

+ Bí thư Đảng bộ (2003 – 2005)

+ Phó bí thư chi bộ (1984 – 2003)

6. Ông: Trần Quang Ngọc – Bí thư Đảng bộ – Nguyên Chủ tịch HĐQT .

– Chức danh lãnh đạo đã được bổ nhiệm:

+ Phó Giám đốc Công ty (2002 – 2005)

+ Kế toán trưởng (1998 – 2002)

7. Bà: Nguyễn Thị Thuỳ – Nguyên Phó giám đốc Công ty (1976 -2003)

– Chức danh lãnh đạo đã được bổ nhiệm:

+ Bí thư chi bộ Công ty (1995 – 2003)

8. Ông: Phạm Hoàng Anh – Nguyên Phó Giám đốc Công ty (2004-2007)

– Chức danh lãnh đạo đã được bổ nhiệm:

+ Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty (2002 – 2004)

+ Phó Bí thư Đảng bộ (2005 – 2007)

9. Ông: Đỗ Thanh Hải – Phó bí thư Đảng bộ – Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty.

– Chức danh lãnh đạo đã được bổ nhiệm:

+ Trưởng phòng Kinh doanh Công ty (2002 – 2004)

10. Ông: Nguyễn Văn Khánh – Uỷ viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty

– Chức danh lãnh đạo đã được bổ nhiệm:

+ Trưởng phòng Kinh doanh Công ty (2004 – 2007)
+ Phó tổng giám đốc ()

Dịch vụ