Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc bắt buộc nhân viên đọc số phải đến nhà khách hàng để ghi chỉ số đồng hồ hàng tháng từ ngày 24 đến ngày 28 hàng tháng.

Công ty báo chỉ số đồng hồ đến Quý khách hàng bằng hình thức tin nhắn. Trường hợp chỉ số đồng hồ của Quý khách hàng không giống như trên hóa đơn, hoặc Quý khách hàng không nhận được thông báo, Khách hàng vui lòng liên hệ SĐT phòng Kinh doanh: 0211 3840 203 hoặc SĐT Đường dây nóng 097 998 5656 để giải đáp.