VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 1900 252 256

QUY ĐỊNH THỜI GIAN SỬA CHỮA ĐƯỜNG ỐNG KHI GẶP SỰ CỐ

Ống từ DN 15 – DN 50 thời gian sửa chữa là ≤ 2h kể từ khi bắt đầu phát hiện thông báo sửa chữa đến thời gian hoàn thành.

Ống từ DN 65 – DN 100 thời gian sửa chữa là ≤ 4h kể từ khi bắt đầu phát hiện thông báo sửa chữa đến thời gian hoàn thành.

Ống từ DN 150 – DN 200 thời gian sửa chữa là ≤ 6h kể từ khi bắt đầu phát hiện thông báo sửa chữa đến thời gian hoàn thành.

Ống từ DN 250 – trở lên thời gian sửa chữa là < 8h kể từ khi bắt đầu phát hiện thông báo sửa chữa đến thời gian hoàn thành.

Trường hợp các tuyến ống nằm trong bê tông, lòng đường hoặc các vị trí phức tạp thời gian sửa chữa, thay thế có thể kéo dài hơn so với quy định trên và phải có kế hoạch, tiến độ cụ thể.

Dịch vụ