THAY ĐỔI TÊN CHỦ THỂ HỢP ĐỒNG

Khi khách hàng có sự thay đổi về chủ thể hợp đồng so với hợp đồng ban đầu cần trực tiếp đến Công ty để ký lại Hợp đồng dịch vụ cấp nước.

Khách hàng là cá nhân (hộ gia đình), hồ sơ gồm:
– Đơn đề nghị thay đổi chủ thể Hợp đồng dịch vụ cấp nước tải tại đây.

– Bản photo các giấy tờ sau: Căn cước công dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất (hoặc hợp đồng mua bán nhà đất đã qua công chứng, hoặc quyết định giao đất, hoặc giấy xác nhận của UBND xã, phường xác nhận nhà ở ổn định) tại địa chỉ đề nghị đổi tên chủ hộ.

Khách hàng là tổ chức (cơ quan, đơn vị tập thể), hồ sơ gồm:
– Đơn đề nghị thay đổi chủ thể Hợp đồng dịch vụ cấp nước tải tại đây.

– Bản photo các giấy tờ sau: Quyết định thành lập đơn vị hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất (hoặc hợp đồng mua bán nhà đất đã qua công chứng, hoặc quyết định giao đất, hoặc giấy xác nhận của UBND xã, phường xác nhận nhà ở ổn định) tại địa chỉ đề nghị đổi tên chủ hộ.

Mọi thắc mắc: Quý khách vui lòng liên hệ SĐT 0211 3840203 để được giải đáp.