Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 14, đường Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 1900 252 256
Email: Vinhphucwater@gmail.com

Điện thoại văn thư: (0211) 3 861 229
Điện thoại Phòng Kinh doanh: (0211) 3 840 203
Điện thoại Phòng Tài vụ: (0211) 3 860 805
Điện thoại Phòng Quản lý chất lượng nước: (0211) 3 656 138

NMN Lập Thạch
Địa chỉ: Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch
Điện thoại: (0211) 3 636 858

NMN Tam Đảo
Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo
Điện thoại: (0211) 3 824 308

NMN Yên Lạc
Địa chỉ: Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc
Điện thoại: (0211) 3 760 208

Xí nghiệp cấp nước Tam Dương – Tam Đảo
Địa chỉ: Xã Đạo Tú, huyện Tam Dương
Điện thoại: (0211) 3 615 222

Xí nghiệp cấp nước Nam Vĩnh Yên
Địa chỉ: Xã Thanh Trù, Thành phố Vĩnh Yên
Điện thoại: (0211) 3 616 229