THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Từ những nỗ lực của Công ty, hàng năm đều hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch đã đề ra; được tặng thưởng nhiều bằng khen của Tỉnh và các bộ ngành,Trung ương.

Đặc biệt năm 2008 Công ty đã được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng nhì.

Thành tích nổi bật của Công ty trong sản xuất nước sạch là đạt được giải thưởng chất lượng Việt Nam 3 năm liên tục: 2005; 2006; 2007.

 • Năm 2005: Được Bộ khoa học tặng giải thưởng chất lượng Việt Nam (QĐịnh 2688/QĐ/BKHCN ngày 14/10/2005.
 • Năm 2006: Được Bộ khoa học tặng giải thưởng chất lượng Việt Nam (QĐịnh 2485/QĐ/BKHCN ngày 23/11/2006.
 • Năm 2007: Được Bộ khoa học tặng giải thưởng chất lượng Việt Nam (Quyết Định 2697/QĐ/BKHCN ngày 23/11/2007.
 • Năm 2010 Công ty được Chính phủ tặng thưởng giải bạc chất lượng Quốc gia.
 • Năm 2011 Công ty được Chính phủ tặng thưởng giải bạc chất lượng quốc gia và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Lãnh đạo qua các thời kỳ

Ông Nguyễn Văn Khánh
Tổng Giám Đốc

Phó Bí thư Đảng bộ (từ 2019 đến nay)

Tổng Giám đốc công ty (từ 2019 đến nay)

Ông Đỗ Thanh Hải
Chủ tịch HĐQT

Bí thư Đảng bộ (từ 2019 đến nay)

Chủ tịch HĐQT (từ 2019 đến nay)

Ông Trần Quang Ngọc
.

Nguyên Bí thư Đảng bộ (2003 – 2005)

Nguyên Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ (2005 – 2018)

Ông Đỗ Tất Tảo
.

Nguyên Bí thư Đảng bộ (2003 – 2005)

Nguyên Giám đốc nhà máy nước Vĩnh Yên (1984 – 2005)

Ông Đỗ Văn Tiềm
.

Nguyên Giám đốc nhà máy nước Vĩnh Yên (1984 – 1984)

Ông Nguyễn Văn Ngà
.

Nguyên Giám đốc nhà máy nước Vĩnh Yên (1980 – 1984)

Ông Hồ Tá Luân
.

Nguyên Giám đốc nhà máy nước Vĩnh Yên (1965 – 1980)

Ông Bùi Ngọc Điều
.

Nguyên Giám đốc công trường nhà máy nước Vĩnh Yên (1963-1965)

Quá trình phát triển

2016
Công ty tăng vốn điều lệ lên 111,6 tỷ đồng
2011
Công ty tăng vốn điều lệ lên 94,4 tỷ đồng
2010
Đầu tư hệ thống cấp nước huyện Tam Dương

Công ty góp vốn đầu tư hệ thống cấp nước huyện Tam Dương với công suất 20.000m3/ngày đêm

2009
Đổi tên “Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc”

Với số vốn điều lệ 68,2 tỷ đồng

2008
Tiếp nhận 2 hệ thống Yên Lạc, Lập Thạch
 • Tiếp nhận hệ thống cấp nước huyện Yên Lạc công suất 3.000m3/ngày đêm
 • Tiếp nhận hệ thống cấp nước huyện Lập Thạch công suất 2.000m3/ngày đêm
2007
Khởi công xây dựng dự án Nhà máy nước Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường
 • Khởi công xây dựng dự án Nhà máy nước Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường công suất 45.000m3/ngày đêm
 • Tổng công suất của nhà máy lên 20.000m3/ngày đêm
2004
Dự án “Xây dựng, cải tạo và mở rộng HTCN Vĩnh Yên, giai đoạn 1”
 • Dự án “Xây dựng, cải tạo và mở rộng HTCN Vĩnh Yên, giai đoạn 1” chính thức đưa vào sử dụng
 • Tổng công suất của nhà máy lên 16.000m3/ngày đêm

1999
Đổi tên “Công ty cấp thoát nước và môi trường số 1 Vĩnh Phúc”
 • Đổi tên “Công ty cấp thoát nước và môi trường số 1 Vĩnh Phúc”
 • Tiếp nhận cải tạo lại hệ thống cấp nước Tam Đảo công suất 2.600m3/ngày đêm

1995
Đổi tên “Công ty cấp nước Vĩnh Yên”

1992
Đổi tên “Doanh nghiệp nhà nước Nhà máy nước Vĩnh Yên

Khoan thêm giếng G4, nâng công suất lên 4.000m3/ ngày đêm

1966
Đổi tên “Nhà máy nước Vĩnh Yên”

1963
Thành lập Công trường xây dựng nhà máy nước Vĩnh Yên