VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 1900 252 256

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

         Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Công ty có nhiệm vụ chính là sản xuất và phân phối nước sạch, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các dự án cấp nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

          * Giai đoạn mới hình thành

         Tháng 10 năm 1963, tỉnh Vĩnh Phúc quyết định khởi công và xây dựng nhà máy nước Vĩnh Yên tại địa điểm tại phường Đống Đa, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

        Đến năm 1966 các hạng mục chính của nhà máy đã cơ bản hoàn thành, nhà máy nước Vĩnh Yên có công suất khoảng 1.700m3/ ngày đêm, với 02 giếng khoan và một số tuyến ống phân phối đến các đường phố chính của thị xã, cấp nước chủ yếu qua các vòi nước công cộng.

         Đến năm 1982, Tỉnh tiếp tục đầu tư cho khôi phục lại giếng khoan G2 đã suy thoái và khoan thêm giếng L7, xây dựng mới 4 Km đường ống đường kính từ DN150 – DN250, việc cấp nước thời kỳ này phục vụ một số cơ quan đóng trên địa bàn và số ít dân cư ở gần nhà máy. 

        Năm 1992, Nhà máy thực hiện “Dự án Nhà máy nước Vĩnh Yên cải tạo và phát triển” cải tạo các giếng cũ, khoan thêm giếng G4 và xây dựng trạm xử lý nước và một số tuyến ống mới; đến năm 1996 hoàn thành nâng công suất lên 4.000m3/ngày đêm, số khách hàng của Công ty đã tăng lên 1.000 khách hàng, chất lượng nước đã tốt hơn. Đồng thời, Công ty đã nhận lại hệ thống cấp nước thị trấn Tam Đảo để quản lý và khai thác, phạm vi phục vụ cấp nước được mở rộng. Cũng trong thời gian này, Nhà máy nước Vĩnh Yên đã được đổi tên thành Công ty cấp nước Vĩnh Yên (tháng 3/1995), trụ sở Công ty được chuyển từ phường Đống Đa đến số 14 phố Lý Bôn – phường Ngô Quyền.

         * Giai đoạn sau tái lập tỉnh  

        Năm 1997, để đáp ứng nhu cầu dùng nước của nhân dân năm 1998-1999 Công ty đã khoan thêm các giếng L8, L9, G5, xây thêm bể lọc số 2 tại trạm xử lý nước Vĩnh Yên. Đồng thời Công ty tiến hành lập dự án “Xây dựng, cải tạo và mở rộng HTCN Vĩnh Yên giai đoạn 1”, sử dụng nguồn vốn vay ODA của Đan Mạch; dự án được khởi công vào tháng 7/2001, đến tháng 8/2004 dự án hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng từ quý 4 năm 2004. Công suất của nhà máy được nâng lên 16.000m3/ngày đêm với tổng số giếng khoan là 18 giếng. Trong giai đoạn này, Công ty cải tạo HTCN thị trấn Tam Đảo nâng công suất lên 2.600m3/ngày đêm để cấp nước sạch phục vụ khu du lịch. Năm 1999, Công ty đổi tên từ Công ty cấp nước Vĩnh Yên thành Công ty cấp thoát nước và môi trường số 1 Vĩnh Phúc.

        Thực hiện nhiệm vụ của Tỉnh giao đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của các các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, năm 2008 Công ty đã cải tạo nâng công suất trạm xử lý nước Hợp Thịnh nâng tổng công suất nhà máy nước Vĩnh Yên lên 20.000m3/ ngày đêm; liên kết thực hiện dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Phó Đáy có công suất 80.000m3/ ngày đêm để cấp nước cho các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Tam Dương, huyện Tam Đảo, Bình Xuyên và bổ sung nguồn nước cho địa bàn TP. Vĩnh Yên.

        Năm 2009, thực hiện chủ trương của Nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp, Công ty cấp thoát nước và môi trường số 1 Vĩnh Phúc là một trong số các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được sắp xếp chuyển đổi hình thức hoạt động kinh doanh, từ doanh nghiệp nhà nước chuyển sang mô hình doanh nghiệp cổ phần. Thực hiện chủ trương của tỉnh, Công ty chính thức chuyển sang mô hình hoạt động mới và đổi tên thành Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc.

         Năm 2017, Công ty được giao nhận quản lý, vận hành Dự án mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Vĩnh Yên với công suất 30.000 m3/ ngày đêm và tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng tại Thị trấn Tam Đảo để phục vụ khách du lịch, năm 2017 Công ty đã đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước được bơm từ nguồn Suối Bùa trên đường đi Tam Đảo 2, nâng công suất của NMN lên 3000m3/ ngày đêm.

        Đến năm 2023, sau 60 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc có tổng công suất sản xuất nước máy là 78.000m3/ ngày đêm, với  06 nhà máy xử lý nước, gồm: Nhà máy nước Vĩnh Yên công suất 20.000m3/ ngày đêm; nhà máy nước Tam Dương công suất 20.000m3/ ngày đêm; nhà máy nước Tam Đảo công suất 3.000m3/ ngày đêm; nhà máy nước Yên Lạc công suất 3.000m3/ ngày đêm; nhà máy nước Lập Thạch công suất 2.000m3/ ngày đêm; Nhà máy nước Việt Xuân với công suất 30.000m3/ ngày đêm. Hiện nay, Công ty đang cung cấp nước sạch cho trên 45.000 khách hàng của 8/9 huyện, thành phố của tỉnh Vĩnh Phúc; quản lý gần 400.000 mét đường ống có đường kính từ DN50 – DN700.

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

Ông Bùi Ngọc Điều

Nguyên Giám đốc công trường Nhà máy nước Vĩnh Yên (1963 – 1965)

Ông Hồ Tá Luân

Nguyên Giám đốc Nhà máy nước Vĩnh Yên (1965 – 1980)

Ông Nguyễn Văn Ngà

Nguyên Giám đốc Nhà máy nước Vĩnh Yên (1980 – 1984)

Ông Đỗ Văn Tiềm

Nguyên Giám đốc Nhà máy nước Vĩnh Yên (1984 – 1984)

Ông Đỗ Tất Đảo

Nguyên Bí thư Đảng bộ

(2003 – 2005)

Nguyên Giám đốc Công ty

(1984 – 2005)

Bà Nguyễn Thị Thuỳ

Nguyên Bí thư Chi bộ (1984 – 2003)

Nguyên Phó Giám đốc Công ty (1976 – 2003)

Ông Trần Quang Ngọc

Nguyên Bí thư Đảng bộ

(2005 – 2018)

Nguyên Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty (2005 - 2018)

Ông Phạm Hoàng Anh

Nguyên Phó Bí thư Đảng bộ

(2005 – 2007)

Nguyên Phó Giám đốc Công ty (2004 – 2007)

Ông Đỗ Thanh Hải

Bí thư Đảng bộ (từ 2019 đến nay)

Chủ tịch HĐQT Công ty

(từ 2019 đến nay)

Ông Nguyễn Văn Khánh

Phó Bí thư Đảng bộ

(từ 2019 đến nay)

Tổng Giám đốc Công ty

(từ 2019 đến nay)

Ông Trần Duy Thập

Phó Tổng Giám đốc Công ty

(từ 2017 - đến nay)

Bà Lê Thị Kim Thanh

Phó Tổng Giám đốc Công ty

(từ 2019 đến nay)

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

Giai đoạn từ 1963 - 1965

Ông Bùi Ngọc Điều

Nguyên Giám đốc Công trường Nhà máy nước Vĩnh Yên

Giai đoạn từ 1965 - 1980

Ông Hồ Tá Luân

Nguyên Giám đốc Nhà máy nước Vĩnh Yên

Giai đoạn từ 1980 - 1984

Ông Nguyễn Văn Ngà

Nguyên Giám đốc Nhà máy nước Vĩnh Yên

Giai đoạn từ 1984 - 1984

Ông Đỗ Văn Tiềm

Nguyên Giám đốc Nhà máy nước Vĩnh Yên

Giai đoạn từ 1984 - 2005

Ông Đỗ Tất Đảo

Nguyên Bí thư Đảng bộ (2003 - 2005)

Nguyên Giám đốc Công ty

Bà Nguyễn Thị Thuỳ

Nguyên Bí thư Chi bộ (1984 - 2003)

Nguyên Phó Giám đốc Công ty (1976 - 2003)

Giai đoạn từ 2005 - 2018

Ông Trần Quang Ngọc

Nguyên Bí thư Đảng bộ 

Nguyên Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty

Ông Phạm Hoàng Anh

Nguyên Phó Bí thư Đảng bộ ( 2005 - 2007)

Nguyên Phó Giám đốc Công ty (2004 - 2007)

Giai đoạn từ 2019 - nay

Ông Đỗ Thanh Hải

Bí thư Đảng bộ 

Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Nguyễn Văn Khánh

Phó Bí thư Đảng bộ 

Tổng Giám đốc Công ty

Ông Trần Duy Thập

Phó Tổng Giám đốc Công ty

Bà Lê Thị Kim Thanh

Phó Tổng Giám đốc Công ty