VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 1900 252 256

TẢI CÁC ĐƠN MẪU

  1. Đơn đề nghị lắp đặt và sử dụng nước – Khách hàng cá nhân (tải tại đây).
  2. Đơn đề nghị lắp đặt và sử dụng nước – Khách hàng tổ chức (tải tại đây)
  3. Đơn đề nghị thay đổi chủ thể hợp đồng (tải tại đây).
  4. Đơn đề nghị di chuyển đồng hồ (tải tại đây).

Dịch vụ