Tháng Một 2023

25 Tháng Một, 2023

Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023

19 Tháng Một, 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Chi tiết: Xem tại đây! Phụ lục I: Xem tại đây! Phụ lục II: Xem tại đây!  
17 Tháng Một, 2023

Quyết định bổ nhiệm người Phụ trách quản trị Công ty

Ngày 16/01/2023, Hội Đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐQT về việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty Nội []
13 Tháng Một, 2023

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022

            Ngày 03/01/2023, Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua []
13 Tháng Một, 2023

Hội nghị người lao động năm 2023

Ngày 03/01/2023, Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị người lao động năm 2023.           Tham dự []
13 Tháng Một, 2023

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 03/01/2023, Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 []
5 Tháng Một, 2023

Thông báo kết quả xét nghiệm chất lượng nước nội kiểm các cơ sở tháng 3 năm 2023

2 Tháng Một, 2023

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023