VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 1900 252 256

18 Tháng Bảy, 2024

Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc tổ chức Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ, công nhân viên năm 2024

     Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ/CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh []
17 Tháng Bảy, 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức 2023 + Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2023

Tải tại đây
10 Tháng Bảy, 2024

Giấy phép môi trường Nhà máy nước Tam Đảo

Tải tại đây
17 Tháng Năm, 2024

Công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc năm 2024

Công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc năm 2024 Chiều ngày 16/5/2024, []
10 Tháng Năm, 2024

Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị

Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số []
3 Tháng Năm, 2024

Công bố thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Tải tại đây
27 Tháng Tư, 2024

Công ty cổ phần cấp thoát nước số I vĩnh phúc tham gia giải thể thao trong công nhân, viên chức, lao động thành phố vĩnh yên năm 2024

Công ty cổ phần cấp thoát nước số I vĩnh phúc tham gia giải thể thao trong công nhân, viên chức, lao động thành phố vĩnh []
24 Tháng Tư, 2024

Thông báo thay đổi nhân sự

Tải tại đây
24 Tháng Tư, 2024

Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029

Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 []
24 Tháng Tư, 2024

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 ngày 23/04/2024

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 ngày 23/04/2024 Tải tại đây
12 Tháng Tư, 2024

Báo cáo thường niên năm 2023

Báo cáo thường niên năm 2023 Tải tại đây
3 Tháng Tư, 2024

Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc kỳ thi nâng bậc lương cho khối công nhân sản xuất trực tiếp năm 2023

Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc kỳ thi nâng bậc lương cho khối công nhân sản xuất []