VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

31

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029

Sáng ngày 23/4/2024, Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội vinh dự được đón tiếp  đồng chí Hoàng Thị Lan Hương – Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh. Tham dự đại hội có đầy đủ các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, cùng hơn 130 cổ đông của Công ty.

Tại Đại hội, Quý cổ đông đã được nghe các báo cáo: báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng đã thông qua tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023, tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024, tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, tờ trình điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra nhiều giải pháp quan trọng để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong nhiệm kỳ, Công ty đã đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng, mở rộng phạm vi cấp nước đến các huyện, thành phố trong tỉnh. Hiện nay, Công ty đang thực hiện cấp nước cho gần 46.000 khách hàng (tổng số khách hàng phát triển mới trong nhiệm kỳ là 13.296 khách hàng). Bên cạnh đó, Công ty đã tích cực, chủ động thực hiện thay thế các tuyến ống kém chất lượng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, các huyện Tam Dương, Lập Thạch,… góp phần nâng cao chất lượng nước sạch cung cấp cho khách hàng.

So với nhiệm kỳ trước, giá trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt mức tăng trưởng khá cao: sản lượng nước sạch tăng bình quân hơn 5%/năm; doanh thu tăng bình quân 10%/năm, thu nhập bình quân của người lao động cuối nhiệm kỳ tăng 21% so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ thất thoát nước giảm mạnh từ 15,27% (năm 2019) xuống còn 11,29% (năm 2023).

Nhiệm kỳ 2024-2029, HĐQT công ty xác định tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển khách hàng ở những khuc vực Công ty đã được phê duyệt (mục tiêu phát triển mới từ 2.000-3.000 khách hàng/năm); phấn đấu tổng doanh thu tăng bình quân hơn 5%/năm, đạt hơn 200 tỷ đồng/năm; sản lượng nước tiêu thụ đạt 17,4-21,5 triệu m3/năm; tỷ lệ thất thoát nước duy trì dưới 12%; nộp ngân sách nhà nước 16-19 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước, đạt 12 triệu đồng/người/tháng; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt từ 5-6 tỷ đồng/năm.

Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó ông Đỗ Thanh Hải tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty; bầu Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, ông Quách Việt Hùng tái đắc cử chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029./.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Thuỳ Trang

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *