Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng về: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” Chiều ngày 21/9/2021, Đảng bộ Công ty cổ phần … Continue reading “Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII”

Kính gửi quý cổ đông! Dưới đây là báo cáo quản trị công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc bán niên năm 2021. Chi tiết: Xem tại đây!