Nghị quyết HĐQT V/v bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc: Chi tiết tại đây! Quyết định V/v bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc: Chi tiết tại đây! Thông tin về nhân sự: Chi tiết tại đây!

Kính gửi quý cổ đông! Dưới đây là báo cáo quản trị công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc bán niên năm 2021. Chi tiết: Xem tại đây!