Kính gửi quý cổ đông! Dưới đây là báo cáo quản trị công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc bán niên năm 2021. Chi tiết: Xem tại đây!