Hỗ trợ trực tuyến
Mr.Tâm (0853015438)
Thông tin báo sự cố
Gọi số máy: 0211 6255656
hoặc số máy: 0979985656
Báo sự cố trực tuyến
Liên kết Website
Thống kê
 
User online :1
Số lượt người truy cập: 275808
Đại hội cổ đông
CÔNG BỐ KẾT QUẢ CHƯỞNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019-2014
(03:32 26/04/2019)

Công bố kết quả của chương trình đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc: Xem tại đây

2. Nghị quyết phiên họp thứ nhất hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024: Xem tại đây 

3. Quyết định chủ tịch hội đồng quản trị: Xem tại đây

4. Bản cung cấp thông tin HĐQT & BKS :

5. Biên bản họp BKS công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc: Xem tại đây

 
Hướng dẫn đăng ký hợp đồng cấp nước
Đăng ký hợp đồng cấp nước trực tuyến (qua Website)
Người dùng:
Password:
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC
Địa chỉ: Số 14, Phố Lý Bôn - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 6255656
(Website đang trong thời gian cập nhật thử nghiệm)