VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

26 Tháng Sáu, 2023

TẬP THỂ CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC CHIA SẺ KHÓ KHĂN CÙNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

Với truyền thống tương thân tương ái từ nhiều năm qua, Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc đã tổ chức thăm []
23 Tháng Sáu, 2023

Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

22 Tháng Sáu, 2023

LỄ KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC

Chiều ngày 14/6/2023, Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc và Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần cấp thoát nước []
19 Tháng Sáu, 2023

Nghị quyết HĐQT V/v thực hiện chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi đến quý cổ đông Nghị quyết HĐQT V/v thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 Chi tiết: Xem tại đây!
13 Tháng Sáu, 2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang dự sinh hoạt Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Chiều ngày 6/6/2023, Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức sinh hoạt chi bộ []
2 Tháng Sáu, 2023

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Chi tiết: Xem tại đây!