VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

224

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Chiều ngày 14/6/2023, Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc và Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

Tham gia ký kết, về phía người sử dụng lao động Công ty có đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Tổng Giám đốc Công ty, đồng chí Lê Thị Kim Thanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty và đại diện một số Phòng ban, đơn vị trong Công ty; về phía Công đoàn cơ sở Công ty – đại diện cho người lao động có đồng chí Trần Duy Thập – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty.

Phát biểu tại buổi Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Tổng Giám đốc Công ty nhấn mạnh, trong những năm qua, mặc dù trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, song dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Công ty và Công đoàn cơ sở Công ty luôn tìm mọi giải pháp đảm bảo, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; thăm hỏi, động viên, trợ cấp kịp thời cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo hơn nữa về phúc lợi cho người lao động trong điều kiện có thể của Công ty.

Để phát huy sự hiệu quả của Thỏa ước lao động tập thể ký kết, đồng chí Tổng Giám đốc đề nghị các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng nhiệm vụ, bám sát các nội dung đã thỏa thuận, ký kết, tham mưu lãnh đạo Công ty thực hiện đầy đủ; làm cơ sở đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ lao động đã cam kết, bảo đảm cho doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Trần Duy Thâp – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty nêu rõ, Thỏa ước lao động tập thể năm 2021 đã được thực hiện tốt, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, trên thực tiễn hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh đã phát sinh một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung vào Thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo tiếp tục có các điểm có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Để tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn cơ sở Công ty đã có văn bản gửi Tổng Giám đốc công ty về việc đề xuất các nội dung thương lượng để ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2023 và từ tháng 5/2023, Tổng Giám đốc và Công đoàn cơ sở Công ty đã tổ chức thương lượng tập thể. Quá trình thương lượng Thỏa ước lao động tập thể được các các bên thương lượng thực hiện bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu đề ra; các điểm đồng thuận đã được đưa vào dự thảo Thỏa ước lao động tập thể.

Thỏa ước lao động tập thể của Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc gồm 3 Chương 18 Điều được áp dụng cho Người sử dụng lao động, Đại diện tập thể lao động và Người lao động. Thỏa ước quy định về những cam kết của người sử dụng lao động và người lao động về quyền hạn, trách nhiệm, quyền lợi của mỗi bên trong thời hạn Thỏa ước có hiệu lực tại Công ty. Những nội dung khác không quy định trong Thỏa ước sẽ được thực hiện theo quy định của Pháp luật và quy định của Công ty. Thỏa ước lao động tập thể được ký kết là văn bản khung để các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc thực hiện./.

Thùy Trang

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Comments are closed.