Kính gửi: Quý khách hàng Công ty Cổ phần cấp thoát nước số I Vĩnh phúc xin gửi tới Quý khách hàng lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn vì đã hợp tác với Công ty chúng tôi trong suốt thời gian qua. Để tạo điều kiện cho Quý khách hàng thanh toán hóa … Continue reading “HƯỚNG DẪN THANH TOÁN HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC”

 Ngày 06/02/2015, đoàn Lãnh đạo tỉnh Vĩnh phúc đã đến thăm và chúc tết Công ty nhân dịp đón Xuân Ất Mùi. Đoàn đã được đồng chí Trần Quang Ngọc – Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động SXKD và các thành tích được ghi nhận trong … Continue reading “Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đến thăm và chúc tết Công ty”

Công bố kết quả của chương trình đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 như sau: 1. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc: Xem tại đây 2. Nghị quyết phiên họp thứ nhất hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024: Xem tại … Continue reading “CÔNG BỐ KẾT QUẢ CHƯỞNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2019-2014”