VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 1900 252 256

11

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Thực hiện Quy chế Hoạt động của Khối thi đua DNNN cổ phần hoá năm 2014, ngày 30/07/2014, tại Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc – Khối thi đua DNNN Cổ phần hoá tiến hành Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Tới dự Hội nghị có Lãnh đạo ĐUK Khối doanh nghiệp tỉnh, Ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ cùng lãnh đạo của 16 đơn vị thuộc Khối thi đua DNNN cổ phần hoá.

Tại Hội nghị, Trưởng Khối thi đua DNNN cổ phần hoá năm 2014- Ông Trần Quang Ngọc đã thông qua Báo cáo kết quả công tác thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Khối. Báo cáo đã tổng hợp và nêu rõ những mặt mạnh của các đơn vị đã thực hiện được, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại cần phải khắc phục.

Hoạt động của Khối:

Ngay từ đầu năm Khối thi đua Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá đã tiến hành Hội nghị ký kết giao ước thi đua toàn Khối; ban hành quy chế hoạt động của Khối; Xây dựng bảng chấm điểm thi đua năm 2014 và tổ chức phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu: “Doanh nghiệp Vĩnh Phúc chung sức đồng lòng, liên doanh, liên kết, phát triển bền vững” và mục tiêu: “Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tái cơ cấu phục hồi tăng trưởng; liên doanh, liên kết; xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm; quan tâm giải quyết việc làm và chú trọng đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động…, hoàn thành kế hoạch năm 2014”.

Với tinh thần xây dựng và phát triển, 100% các đơn vị trong Khối đã tham gia Hội nghị ký giao ước và chủ động triển khai đến toàn thể CBCNV, người lao động trong đơn vị mình..

Việc thường xuyên quan tâm và trú trọng công tác thi đua khen thưởng, đã mang lại hiệu quả lớn trong việc thay đổi, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động đối với công việc. Kết quả thi đua được đánh giá, khen thưởng kịp thời là nguồn cổ vũ động viên trực tiếp mang nhiều ý nghĩa đối với người lao động. Đem lại niềm tin, sự gắn bó và hứng khởi trong công việc, từ đó giúp người lao động quyết tâm hơn, thi đua hơn trong thực thi nhiệm vụ.

Hội nghị đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 trong toàn Khối với những chỉ tiêu cụ thể, sát thực với hoạt động của từng đơn vị. 100% thành viên trong Hội nghị nhất trí và quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội năm 2014.

Trần Duy Thập

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Comments are closed.