VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

38

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ 1 VĨNH PHÚC

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ

 CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN

Vào trung tuần tháng 8 vừa qua, Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử cho cán bộ, công nhân viên Công ty.

Ông Nguyễn Văn Khánh – Tổng GĐ công ty lên khai mạc lớp học

Lớp bồi dưỡng đã được nghe giảng viên truyền đạt các kiến thức về kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp.

Qua lớp tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên Công ty nhận thức sâu sắc hơn về kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử, đảm bảo tính lịch sử, trang trọng và phù hợp với bản sắc văn hóa của dân tộc và môi trường làm việc của Công ty, góp phần xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công nhân viên từng bước chuyên nghiệp, hiện đại.

 

Các cán bộ, công nhân viên tập trung lắng nghe bài giảng

Trần Trang

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Comments are closed.