VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

405

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Kính gửi: Quý khách hàng

Căn cứ Quyết định số: 08/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, bàn về việc ban hành giá nước sạch trên địa bàn Vĩnh Phúc;

Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc thông báo đến Quý khách hàng đơn giá nước mới được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 như sau:

STT Đối tượng sử dụng nước Lượng nước sử dụng/tháng Giá nước cũ (đồng/m3) Giá nước mới (đồng/m3)
1 Sinh hoạt hộ gia đình Mức <=10m3( hộ/tháng) 7.500 8.500
Mức 10m3-20m3 (hộ/tháng) 9.500 11.000
Mức > 20m3 (hộ/tháng) 11.000 13.200
2 Hành chính sự nghiệp Theo thực tế sử dụng 11.000 13.200
3 Sản xuất vật chất Theo thực tế sử dụng 12.500 14.000
4 Kinh doanh dịch vụ Theo thực tế sử dụng 14.000 15.000

Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, thuế tài nguyên và chi phí bảo vệ môi trường rừng, chưa bao gồm phí BVMT. Vậy, Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc thông báo tới Quý khách hàng đang sử  dụng nước được biết để thực hiện./.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN DUY THẬP

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Comments are closed.