VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

23

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Ngày 21, 22/5/2020, Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có đồng chí Lại Hữu Tuyển – Phó Bí thư trường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Đoàn công tác chỉ đạo đại hội của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cùng toàn thể 89 đảng viên thuộc 6 chi bộ của Đảng bộ Công ty.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, với những định hướng đúng đắn, đặc biệt là phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, đảm bảo đúng nguyên tắc “tập trung dân chủ” trong công tác cán bộ, trong sinh hoạt và trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu; Chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, đổi mới đồng bộ các khâu công tác, nhất là đổi mới tư duy quản lý. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, kịp thời và có nhiều sáng tạo. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng của cấp ủy và tổ chức Đảng, cũng như các tổ chức đoàn thể.

Trên cơ sở rút ra những bài học kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đề ra phương hướng phát triển nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ, lấy hoàn thành nhiệm vụ chính trị là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát huy khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị để nâng cao sản lượng, chất lượng sản xuất và tiêu thụ nước sạch. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát triển mạnh các mạng đường ống phân phối đến các khu dân cư, khu công nghiệp, tiếp thị tốt để phát triển tăng khách hàng sử dụng nước. Đồng thời, định hướng và chỉ  đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động theo đúng mục đích tôn chỉ nhằm  nâng cao đời sống  tinh thần người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Lại Hữu Tuyển – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí mong muốn Đảng bộ Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, có quyết tâm cao để đề ra các giải pháp hiệu quả, thiết thực góp phần xây dựng Đảng bộ phát triển ngày càng vững mạnh, lãnh đạo Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng sử dụng nước và sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến xây dựng, đóng góp vào Báo cáo chính trị và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 7 đồng chí; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III gồm 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra./.

Một số hình ảnh của Đại hội:


Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Comments are closed.