VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

5

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Ngày 01/06/2021, Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc ra thông báo số 142/TB-CTN1 chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

Kính gửi quý cổ đông thông báo chi tiết: Xem tại đây!

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Comments are closed.