VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

12

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Kính gửi Qúy cổ đông

Sau đây là toàn văn Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã được kiểm toán bởi CT Kiểm toán Vaco.

Chi tiết: Xem tại đây!

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Comments are closed.