VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

17

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Sau đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 và tài liệu sau đại hội kính gửi đến quý cổ đông

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 và tài liệu: Chi tiết tại đây!

BB Họp Ban kiểm soát: Chi tiết tại đây!

Thông tin nhân sự thay đổi: Chi tiết tại đây!

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Comments are closed.