VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

3

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Kính gửi quý cổ đông

Dưới đây là Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn, phương án vay vốn và sử dụng tài sản bảo đảm tại BIDV Vĩnh Phúc

Chi tiết: Xem tại đây!

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Comments are closed.