VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

31

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

1/5 - 1 bình chọn

Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Sáng 20/4/2022, Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tham dự Đại hội có Đ/c Đỗ Thanh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty và 150 quý vị cổ đông của Công ty.

Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã bám sát nhiệm vụ chính trị được tỉnh giao và Nghị quyết đại hội cổ đông, đề ra nhiều giải pháp tích cực khai thác các nguồn vốn, mở rộng quy mô hoạt động, lắp đặt thêm các tuyến ống cấp 3 tại thành phố Vĩnh Yên, huyện Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo, Yên Lạc.

Năm 2021, công ty đã sản xuất và cung ứng được hơn 17.800 triệu m3 nước sạch, tăng 2% so với năm 2020, tỷ lệ thất thoát giảm xuống còn dưới 14% (giảm so với năm 2020). Tổng doanh thu đạt hơn 189,1 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5,7 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân của người lao động đạt 11 triệu đồng/tháng, tăng 10,5% so với năm 2020; công ty đã nộp ngân sách nhà nước 13,86 tỷ đồng và trả một phần vốn vay theo hạn định.

Để chia sẻ khó khăn với người dân, doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty đã thực hiện giảm giá nước cho khách hàng trong 5 tháng/năm2021 (từ tháng 8 đến tháng12). Việc thực hiện chủ trương này đã nhận được nhiều đánh giá tích cực của người dân và doanh nghiệp.

Với những kết quả sản xuất, kinh doanh như trên, Đại hội đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận, góp ý của cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 cũng như các chỉ tiêu kế hoạch của công ty đề ra trong năm 2022. Đại hội cổ đông đã thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính trong năm 2022. Phấn đấu tổng doanh thu đạt hơn 191 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm 2021; sản xuất đạt hơn 19 triệu m3 nước sạch; nước tiêu thụ đạt hơn 16,26 triệu m3, tăng 10% so với năm 2021; tỷ lệ thất thoát giảm xuống dưới 14,5%; nộp ngân sách 15,7 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt trên 7 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2021.

Đại hội cũng đã biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát; thông qua chương trình hành động và phát động phong trào thi đua năm 2022./.

Thùy Trang

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

1/5 - 1 bình chọn

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Comments are closed.