VPW – CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC SỐ I VĨNH PHÚC | HOTLINE: 097-998-5656 | 02113-861-229

14

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Kính gửi Qúy cổ đông

Sau đây là báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022

Chi tiết: Xem tại đây!

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước:

Chi tiết: Xem tại đây!

Phụ lục I- DS cổ đông nội bộ và người có liên quan 6 tháng năm 2022

Chi tiết: Xem tại đây!

Đánh giá bài viết

Đánh giá bài viết

(nhấn vào ★)

Nước Sạch Cho Cuộc Sống
Sự hài lòng của Quý KháchThành công của chúng tôi

Thẻ / Tags

Comments are closed.